Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór nr 21/19 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora numeru alarmowego 112
(operatora urządzeń przygotowania danych)
10.01.2019 więcej
Nabór nr 44981 (48/19) - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej
21.03.2019 więcej
Nabór nr 44799 (53/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń
19.03.2019 więcej
Nabór nr 44794 (52/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń
19.03.2019 więcej
Nabór nr 44787 (45/19) - Biuro Kadr i Organizacji
nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Organizacyjnym i Rozwoju Kadr Biura Kadr i Organizacji
19.03.2019 więcej
Nabór nr 44651 (49/19) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Koordynacji Świadczeń
18.03.2019 więcej
Nabór nr 44264 (38/19) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
nabór na stanowisko informatyka w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Gdańsku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
12.03.2019 więcej
Nabór nr 44368 (46/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zamiejscowym w Słupsku Wydziału Nieruchomości i Skarbu
Państwa
12.03.2019 więcej
Nabór nr 44138 (44/19) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
08.03.2019 więcej
Nabór nr 44132 (43/19) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego księgowego w Oddziale
Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i
Budżetu.
08.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się