Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 21/19 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora numeru alarmowego 112
(operatora urządzeń przygotowania danych)
10.01.2019 więcej
Nabór nr 40989 (14/19) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
14.01.2019 więcej
Nabór nr 40823 (20/19) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury.
11.01.2019 więcej
Nabór nr 40819 (19/19) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury.
11.01.2019 więcej
Nabór nr 40826 (17/19) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury
10.01.2019 więcej
Nabór nr 40653 (12/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa.
09.01.2019 więcej
Nabór nr 40406 (13/19) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Odszkodowań za Nieruchomości Wydziału Nieruchomości i Skarbu
Państwa.
04.01.2019 więcej
Nabór nr 40146 (155/18) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
28.12.2018 więcej
Nabór nr 38899 (169/18) - Wydział Koordynacji Świadczeń
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Koordynacji Świadczeń
30.11.2018 więcej
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie
zatrudnienie w ramach projektu pt. „24/7-2017/OG-FAMI
Wsparcie procesów informacyjnych w Oddziale ds. Cudzoziemców
poprzez budowę infolinii dla cudzoziemców oraz wyposażenie
Oddziału w sprzęt informatyczny ”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI
I INTEGRACJI.
13.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się