Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór nr 80/18 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11.05.2018 więcej
Nabór nr 26992 (78/18) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału
Infrastruktury.
11.05.2018 więcej
Nabór nr 26991 (77/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Koordynacji
Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału Polityki
Społecznej.
11.05.2018 więcej
Nabór nr 26989 (63/18) - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Zespole ds.
Ochrony Informacji Niejawnych.
11.05.2018 więcej
Nabór nr 26889 (79/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Wydziału Polityki Społecznej.
10.05.2018 więcej
Nabór nr 26887 (76/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale
Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału
Polityki Społecznej.
10.05.2018 więcej
Nabór nr 26886 (68/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko radcy prawnego w Oddziale Koordynacji
Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Wydziału Polityki
Społecznej.
10.05.2018 więcej
Nabór nr 26662 (75/18) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
02.05.2018 więcej
Nabór nr 26354 (72/18) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Wydziału Polityki Społecznej.
27.04.2018 więcej
Nabór nr 26218 (70/18) - Biuro Logistyki
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Logistyki i Zamówień Publicznych Biura Logistyki
24.04.2018 więcej
12