2018-03-12

Przydatne linki

Ważne adresy, telefony i strony internetowe:

 
Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl
 2. Straż Graniczna, www.strazgraniczna.pl
 3. Komenda Główna Policji, www.policja.pl
 4. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, www.kcik.pl
 5. Gminne i powiatowe jednostki zajmujące się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.
  Poniżej załączono, możliwy do przeglądania i pobrania, plik w formacie EXCEL zawierający dane kontaktowe gminnych i powiatowych jednostek: „Handel ludźmi - I kontakt”.

 

Organizacje pozarządowe i międzynarodowe:

 1. 1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada", www.strada.org.pl
 2. 2. Fundacja Dzieci Niczyje, www.fdn.pl
 3. 3. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, www.zaginieni.pl
 4. 4. Stowarzyszenie Po-Moc, www.po-moc.pl
 5. 5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, www.pomocprawna.org
 6. 6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, poland.iom.int

 

Instytucje i organizacje międzynarodowe:

 1. 1. Strona Unii Europejskiej nt. handlu ludźmi, ec.europa.eu
 2. 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy, www.ilo.org
 3. 3. OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi, www.legislationline.org

Załączniki

  Handel ludźmi - I kontakt 121 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się