2018-03-08

Aktualności

 1. Podczas Targów Pracy „Czas na młodzież”, które odbyły się w dniach 15-16 maja 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber EXPO w Gdańsku - członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi prowadzili akcję informacyjną dotyczącą przeciwdziałania handlowi ludźmi.
  Dystrybuowano plakaty, ulotki i komiksy tematyczne.
 2. W dniu 14 maja br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku przy ulicy Harfowej 60 członkowie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przeprowadzili szkolenie dla policjantów pt. „Handel ludźmi”.
  Szkolenie przeprowadzili;
  Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
  Zastępca Kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej – członek Zespołu,
  Zastępca przewodniczącego Zespołu,
  Członek Zespołu – przedstawiciel Wydział Prewencji KWP Gdańsku.
  W szkoleniu uczestniczyło 50 funkcjonariuszy jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego, którzy w codziennej służbie realizują zagadnienie profilaktyki społecznej, przestępczości nieletnich bądź też podejmują inne działania w zakresie zwalczania handlu ludźmi.
  Poniżej zostały załączone, możliwe do przeglądania i pobrania, zdjęcia z ww. szkolenia.
 3. W dniu 07.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespolu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Przedmiotem posiedzenia było omówienie spraw związanych z wykorzystywaniem cudzoziemców do niewolniczej pracy oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „STOP HANDLOWI LUDŹMI“.
 4. W dniach od 19 do 26 kwietnia 2018 r. na Dworcu PKP wystawiona była wystawa mobilna przedstawiająca treści związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.
  Poniżej zostały załączone, możliwe do przeglądania i pobrania, zdjęcia z ww. wystawy.
 5. W dniu 12.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespolu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Przedmiotem posiedzenia były działania związane z ogłoszeniem konkursu plastycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstwowych.
 6. W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałnia Handlowi Ludźmi. Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie działalności Zespołu za rok 2017. W posiedzeniu uczestniczył Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

 

Załączniki

  Wystawa mobilna - ...6.04.2018 - 1 3,53 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Wystawa mobilna - ...6.04.2018 - 2 3,99 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Wystawa mobilna - ...6.04.2018 - 3 4,16 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Wystawa mobilna - ...6.04.2018 - 4 3,77 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Wystawa mobilna - ...6.04.2018 - 5 3,79 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla polic...4.05.2018 - 1 2,76 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Szkolenie dla polic...4.05.2018 - 2 2,76 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się