2014-12-11

Rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 652) Wojewoda Pomorski prowadzi w formie elektronicznej rejestr tłumaczy (PJM, SJM, SKOGN), który został poniżej zamieszczony.

 
 
REJESTR TŁUMACZY (PJM, SJM, SKOGN)
 
 
Dokumenty, które należy wypełnić w celu uzyskania wpisu lub zmiany do rejestru.
 
  • Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy języka migowego w formacie *.xls (Excel) lub *.pdf (AcrobatReader) 
     
  • Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN w formacie *.doc (Word) lub *.pdf (AcrobatReader)
     
  • Wniosek o zmianę danych podlegających do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego w formacie *.xls (Excel) lub *.pdf (AcrobatReader)

Załączniki

  Wniosek o wpis do rejestru (xls) 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wniosek o wpis do rejestru (pdf) 25,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie PJM SJM SKOGN (doc) 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie PJM SJM SKOGN (pdf) 31,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmianę danych (xls) 44 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmianę danych (pdf) 50,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacja...M i SKOGM.pdf 225,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejestr tłumaczy m...8.03.2021.pdf 307,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się