2014-10-02

Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego

Małgorzata Sworobowicz

tel.: 58 30 77 232, 58 30 12 632
faks: 58 30 11 947
e-mail: rzecznik@gdansk.uw.gov.pl
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
pokój 172 (I piętro)
 

 

Do zadań rzecznika należy obsługa prasowa Wojewody i Wicewojewody oraz współpraca z mediami, w szczególności:

  • wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Wojewodę i Wicewojewodę, w tym przygotowywanie oświadczeń i stanowisk oraz ich upublicznianie,
  • analiza informacji prasowych dotyczących działalności Wojewody i Wicewojewody,
  • monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz analiza publikacji o zasięgu ogólnopolskim,
  • przygotowywanie komunikatów urzędowych i ogłoszeń prasowych do opublikowania w mediach,
  • redagowanie i nadzór nad stroną internetową Urzędu.

Rzecznik wykonuje zadania przy pomocy Biura Prasowego.