2014-12-10

Skargi i wnioski w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
W poniższych załącznikach umieszczono:
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2014 rok
 • Analiza skarg, wniosków i petycji za 2015 rok
 • Analiza skarg, wniosków i petycji za 2016 rok - udostępnienie informacji na wniosek 

Załączniki

  Analiza skarg i wniosków 2007 r. 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2008 r. 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2009 r. 77,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2010 r. 83,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2011 r. 93,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2012 r. 645,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2013 r. 722,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg i wniosków 2014 r. 174,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza skarg, wni...tycji 2015 r. 151,97 KB (pdf) szczegóły pobierz