2014-12-09

Sprawozdania z działalności kontrolnej PUW w Gdańsku

Sprawozdania z działalności kontrolnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 • w 2003 roku
 • w 2004 roku
 • w 2005 roku
 • w 2006 roku
 • w 2007 roku
 • w 2008 roku
 • w 2009 roku
 • w 2010 roku
 • w 2011 roku
 • w 2012 roku
 • w 2013 roku
 • w 2014 roku
 • w 2015 roku
 • w 2016 roku
 • w 2017 roku
 • w 2018 roku
 • w 2019 roku

Załączniki

  Sprawozdanie za 2003 r. 119 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2004 r. 125,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2005 r. 168,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2006 r. 149 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2007 r. 206 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2008 r. 202 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2009 r. 186,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2010 r. 177,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2011 r. 278 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2012 r. 669,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2013 r. 559,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2014 r. 615,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2015 r. 192,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2016 r. 182,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2017 r. 409,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2018 r. 408,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie za 2019 r. 215,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się