2014-12-02

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Procedurę opracowywania projektów aktów prawnych Wojewody Pomorskiego reguluje Rozdział V Zasady postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych  Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku .