2014-12-18

Udostępnianie informacji publicznych

Powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www Urzędu, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie oraz poprzez zainstalowane w Urzędzie infomaty umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.


W przypadku niezamieszczenia informacji w Biuletynie dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
 

Więcej informacji dot. udostępniania informacji publicznej na wniosek znajduje się w zakładce: Informacje nieudostępnione w BIP  tj. na stronie pod adresem: http://uwgdansk.bip.gov.pl/informacje-nieudostepnione-w-bip/informacje-nieudostepnione.html


Poniżej załączono wzory wniosku:

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)

 

 

Załączniki

  Wzór wniosku.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór wniosku.pdf 150,17 KB (pdf) szczegóły pobierz