2014-12-15

Usługi udostępnione poprzez ePUAP

Wykaz usług udostępnionych przez PUW za pośrednictwem ePUAP (http://epuap.gov.pl) (kilknięcie na poniższe odnośniki powoduje otwarcie stron ePUAP, na których znajdują się opisy usług):Uwaga!
W celu otwarcia stron ePUAP dot. wyżej wymienionych usług wystarczy kliknąć na  odnośniki do tych stron.

Można również skorzystać z Alfabetycznej listy spraw zamieszczonej na ePUAP -  wybrać odpowiednią usługę z wykazu, a następnie z listy urzędów lub instytucji udostępniających tę usługę wybrać Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
 

W celu wyświetlenia Alfabetycznej listy spraw należy kliknąć na zakładkę KATALOG SPRAW, a następnie na Inne podziały spraw.

Ponadto, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

• organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;

 • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej;

do PUW można wysłać pismo ogólne za pomocą usługi centralnej: Pismo ogólne do podmiotu publicznegoInformacje dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znajdują się w zakładce: Dla klienta/Doręczanie dokumentów elektronicznych - na stronie pod adresem:
http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dla-klienta/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-puw.htm