Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-13 08:00:03  KATARZYNA WETT

Utworzono artykuł 288752 o nazwie 'Nabór nr 59503 (186/19) - Wydział Polityki Społecznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste288752
user_idpuste1750850
resource_idpuste167
namepusteNabór nr 59503 (186/19) - Wydział Polityki Społecznej
category_idpuste15663
language_idpuste1
shortpusteNabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej.
fullpuste

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

publishfrompuste2020-01-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-nr-59503-186-19-wydzial-polityki-spolecznej
2020-01-13 08:06:55  KATARZYNA WETT

Pole short zmieniło wartość z 'Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej.' na 'Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortNabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej.Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.
2020-01-30 12:28:18  KATARZYNA WETT

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 23 stycznia 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 23 stycznia 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.

2020-02-07 12:57:13  KATARZYNA WETT

Pole category_id zmieniło wartość z '15663' na '32828'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 23 stycznia 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 23 stycznia 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1566332828
full

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 23 stycznia 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.

2020-02-07 12:57:14  KATARZYNA WETT

Załączono plik 695233

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2757583
user_idpuste1750850
fobject_idpuste695233
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste288752
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-07 12:57:14  KATARZYNA WETT

Załączono plik 708307

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2757584
user_idpuste1750850
fobject_idpuste708307
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste288752
_attachmentpuste1
2020-02-07 12:57:14  KATARZYNA WETT

Załączono plik 713579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2757585
user_idpuste1750850
fobject_idpuste713579
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste288752
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się