Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-25 09:37:01  Judyta Rutkowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:0.875em;"><a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/rzecznik-prasowy/rzecznik-prasowy-wojewody-pomorskiego.html" target="_blank">Rzecznik Prasowy</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/schemat-organizacyjny-urzedu/schemat-organizacyjny-urzedu.html" target="_blank">Schemat organizacyjny Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/slupsk/4455_delegatura-w-slupsku.html" target="_blank">Delegatura w Słupsku</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso.html" target="_blank">Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/nr-konta/nr-konta.html" target="_blank">Numer konta</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/kasa-urzedu/kasa-puw.html" target="_blank">Kasa Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/informacja-o-oplacie-skarbowej/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej.html" target="_blank">Informacja o opłacie skarbowej</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/majatek-urzedu/informacje-dot-majatku-urzedu-ciezaru-publicznego-i-dlugu-publicznego.html" target="_blank">Majątek Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/komitety-zespoly-i-komisje-dzialajace-przy-wojewodzie/" target="_blank">Komitety, zespoły i komisje działające przy Wojewodzie</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie.html" target="_blank">Jednostka Organizacyjna podporządkowana Wojewodzie</a></span><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/rzecznik-prasowy/rzecznik-prasowy-wojewody-pomorskiego.html" target="_blank">Rzecznik Prasowy</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/schemat-organizacyjny-urzedu/schemat-organizacyjny-urzedu.html" target="_blank">Schemat organizacyjny Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/slupsk/4455_delegatura-w-slupsku.html" target="_blank">Delegatura w Słupsku</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso.html" target="_blank">Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/nr-konta/nr-konta.html" target="_blank">Numer konta</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/kasa-urzedu/kasa-puw.html" target="_blank">Kasa Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/informacja-o-oplacie-skarbowej/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej.html" target="_blank">Informacja o opłacie skarbowej</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/majatek-urzedu/informacje-dot-majatku-urzedu-ciezaru-publicznego-i-dlugu-publicznego.html" target="_blank">Majątek Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/komitety-zespoly-i-komisje-dzialajace-przy-wojewodzie/" target="_blank">Komitety, zespoły i komisje działające przy Wojewodzie</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie.html" target="_blank">Jednostka Organizacyjna podporządkowana Wojewodzie</a></span><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
2018-01-09 11:16:14  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/rzecznik-prasowy/rzecznik-prasowy-wojewody-pomorskiego.html" target="_blank">Rzecznik Prasowy</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/schemat-organizacyjny-urzedu/schemat-organizacyjny-urzedu.html" target="_blank">Schemat organizacyjny Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/slupsk/4455_delegatura-w-slupsku.html" target="_blank">Delegatura w Słupsku</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia/certyfikaty-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso.html" target="_blank">Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/nr-konta/nr-konta.html" target="_blank">Numer konta</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/kasa-urzedu/kasa-puw.html" target="_blank">Kasa Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/informacja-o-oplacie-skarbowej/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej.html" target="_blank">Informacja o opłacie skarbowej</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/majatek-urzedu/informacje-dot-majatku-urzedu-ciezaru-publicznego-i-dlugu-publicznego.html" target="_blank">Majątek Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/komitety-zespoly-i-komisje-dzialajace-przy-wojewodzie/" target="_blank">Komitety, zespoły i komisje działające przy Wojewodzie</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/o-nas/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie.html" target="_blank">Jednostka Organizacyjna podporządkowana Wojewodzie</a></span><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:0.95em;"><a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/rzecznik-prasowy/rzecznik-prasowy-wojewody-pomorskiego.html" target="_blank">Rzecznik Prasowy</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/schemat-organizacyjny-urzedu/schemat-organizacyjny-urzedu.html" target="_blank">Schemat organizacyjny Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/slupsk/4455_delegatura-w-slupsku.html" target="_blank">Delegatura w Słupsku</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/nr-konta/nr-konta.html" target="_blank">Numer konta</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/kasa-urzedu/kasa-puw.html" target="_blank">Kasa Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/informacja-o-oplacie-skarbowej/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej.html" target="_blank">Informacja o opłacie skarbowej</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/majatek-urzedu/informacje-dot-majatku-urzedu-ciezaru-publicznego-i-dlugu-publicznego.html" target="_blank">Majątek Urzędu</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/komitety-zespoly-i-komisje-dzialajace-przy-wojewodzie/" target="_blank">Komitety, zespoły i komisje działające przy Wojewodzie</a><br /> <br /> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/o-nas/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie/jednostka-organizacyjna-podporzadkowana-wojewodzie.html" target="_blank">Jednostka Organizacyjna podporządkowana Wojewodzie</a></span><br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
2016-03-25 09:34:46  Judyta Rutkowska

Utworzono artykuł 43584 o nazwie 'O nas'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste43584
user_idpuste1158737
resource_idpuste167
namepusteO nas
category_idpuste1186
language_idpuste1
shortpusteO nas
fullpuste

Rzecznik Prasowy

Schemat organizacyjny Urzędu

Delegatura w Słupsku

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością

Numer konta

Kasa Urzędu

Informacja o opłacie skarbowej

Majątek Urzędu

Komitety, zespoły i komisje działające przy Wojewodzie

Jednostka Organizacyjna podporządkowana Wojewodzie
 

publishfrompuste2016-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteo-nas

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się