2020-08-28

Zamówienia COVID

Umowa 121/2020 z 15 lipca 2020 r.

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

ul. Worcella 3180-809 Gdańsk

NIP 5832495150

REGON 191503030

 

Umowa 122/2020 z 15 lipca 2020 r.

ART-POL Sławomir Klimiec

ul. Jowisza 11A

83-010 Straszyn

NIP 5832134570

REGON 190745623

 

Zamówienie 55/2020 z 13 sierpnia 2020 r.

PHU BHP-ex Bartosz Draheim

ul. Olsztyńska 2

80-395 Gdańsk

NIP 784-242-01-66

REGON 221500295

                        

Zamówienie 56/2020 z 13 sierpnia 2020 r.

ART-POL Sławomir Klimiec

ul. Jowisza 11A

83-010 Straszyn

NIP 5832134570

REGON 190745623

 

Umowa 131/2020 z 14 sierpnia 2020 r.

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

ul. Worcella 31

80-809 Gdańsk

NIP 5832495150

REGON 191503030

 

Umowa 130/2020 z 18 sierpnia 2020 r.

PHU BHP-ex Bartosz Draheim

ul.Olsztyńska 2

80-395 Gdańsk

NIP 784-242-01-66

REGON 221500295

 

Zamówienie 57/2020 z 24 sierpnia 2020 r.

PHU BHP-ex Bartosz Draheim

ul.Olsztyńska 2

80-395 Gdańsk

NIP 784-242-01-66

REGON 221500295

 

Umowa 161/2020 z 25 sierpnia 2020 r.

TUKAN S.C. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann

ul. Worcella 31

80-809 Gdańsk

NIP 5832495150

REGON 191503030

 

Umowa 169/2020 z 10 września 2020 r.

ESPLORI Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Składowa 13

38-400 Krosno

NIP 6842653042

REGON 382956188

 

Umowa 170/2020 z 10 września 2020 r.

AIR PROP Henryka Bartczak

Aleja Tadeusza Kościuszki 128 lok 71

90-451Łódź

NIP 7251043312

REGON 471735739

 

zlecenie nr BL-I.2600.63.51.2020  

Art. Pol Sławomir Klimiec

ul Narwicka 19b, 80-557 Gdańsk

NIP 5832134570

REGON 190745623

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się