2017-02-13

Zespół Obsługi Klienta

Zespół Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku umiejscowiony jest w Biurze Logistyki PUW w Oddziale Kancelaria Ogólna.

Głównym celem Zespołu, utworzonego w maju 2002 roku z inicjatywy Wojewody Pomorskiego jest profesjonalna obsługa klienta w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W Zespole zgłaszający się klient może uzyskać informacje o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu, ich lokalizacji, numerach telefonów, a także podstawowe informacje niezbędne do załatwienia spraw w PUW oraz złożyć osobiście pismo skierowane do Urzędu, w tym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Do zadań Zespołu należy także prowadzenie rejestru kandydatów byłej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku oraz wydawanie zaświadczeń niezbędnych przy likwidacji książeczek mieszkaniowych w banku.


Informacje udzielane są również telefonicznie.


Kontakt:

 

tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317

adres e-mail : zok@gdansk.uw.gov.pl

wejście IV - B

 

Godziny pracy Zespołu:
 

Poniedziałek 7.45 - 15.45

Wtorek 7.45 - 18.00

Środa 7.45 - 15.45

Czwartek 7.45 - 15.45

Piątek 7.45 - 15.45


Prowadzone sprawy:

 

222 500 115(rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 134 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) Inicjatywa "Obywatel"

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się