2014-10-24

Zespół Obsługi Klienta

Zespół Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku umiejscowiony jest w Biurze Logistyki PUW w Oddziale Kancelaria Ogólna.

Głównym celem Zespołu, utworzonego w maju 2002 roku z inicjatywy Wojewody Pomorskiego jest profesjonalna obsługa klienta w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W Zespole zgłaszający się klient może uzyskać informacje o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu, ich lokalizacji, numerach telefonów, a także podstawowe informacje niezbędne do załatwienia spraw w PUW oraz złożyć osobiście pismo skierowane do Urzędu, w tym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Do zadań Zespołu należy także prowadzenie rejestru kandydatów byłej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku oraz wydawanie zaświadczeń niezbędnych przy likwidacji książeczek mieszkaniowych w banku.


Informacje udzielane są również telefonicznie.


Kontakt:

 

tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317

adres e-mail : zok@gdansk.uw.gov.pl

wejście IV - B

 

Godziny pracy Zespołu:
 

Poniedziałek 7.45 - 15.45

Wtorek 7.45 - 18.00

Środa 7.45 - 15.45

Czwartek 7.45 - 15.45

Piątek 7.45 - 15.45


Prowadzone sprawy:

 

http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/thumbnail/65997/666

 

222 500 115(rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 134 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) Inicjatywa "Obywatel"